Оқу - әдістемелік жұмыс

    «Шетел тілдері мен әдебиет мұғалімдерін даярлау» ББ бойынша ОӘК жұмысы бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі және ББ қызметінің барлық спектрлерін көрсетеді. ОӘК құрамдас параметрлері:

1.Әріптестерінің қатысуымен ББ оқытушыларының ашық сабақтарын өткізу және оқыту әдістемесімен тәжірибе алмасу мақсатында оларды талқылау.

  1. Оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында шетел тілдерін оқытудағы жаңа тәсілдер мен заманауи технологияларға қатысты оқытушылардың баяндамалары.
  2. Кәсіби біліктілікті арттыру және олардың жеке өсуін арттыру мақсатында жас әріптестермен тілдік және әдістемелік тұрғыдан тәлімгерлік жұмыс жүргізу.
  3. Сараптамалық комиссия жұмысының мақсаты студенттер мен әріптестер арасында сауалнама жүргізу («оқытушы студенттердің көзімен», «оқытушы әріптестерінің көзімен»), сондай-ақ барлық оқу-әдістемелік әдебиеттерді: оқулықтарды, электрондық оқулықтарды, әдістемелік құралдарды талдау. Сараптама комиссиясы оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында оқытушылардың сабақтарына қатысып, талдау жүргізеді.
  4. Оқу үрдісінің сапасын және әдістемелік қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік құралдарды, электрондық оқулықтарды әзірлеу және оларды БББ-н сәтті жүзеге асыру үшін сабақтарда пайдалану.

Оқу-әдістемелік құралдар және электрондық оқулықтар

6.Студенттердің практикалық және теориялық сабақтарда қолдануы үшін бейне дәрістер әзірлеу.

- Оқытушы, магистр Фролов И.М. «Present and Past Simple» тақырыбындағы бейне-сабақ https://youtu.be/3jaHpqtUFFY 

- Аға оқытушы К.М. Шунайбекованың «Berufund Arbeit» тақырыбындағы бейне-сабақ https://youtu.be/pZGfFIkMU58?si=s8uEE2T0co0dzDYd 

- Ф.ғ.к., доцент Б.А. Мукашевтің «Ағылшын тіліндегі Герундия» тақырыбындағы бейне-сабақ https://youtu.be/83UJniY9XsA?si=O3cJfPkW0yBiYdG7 

  1. Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) өткізу.

- Ағылшын тілі А2-В1. Авторы: А.Н.Абилтаева

https://open.wku.edu.kz/ 

Бұл онлайн сабақ ең өзекті салаларға (мысалы, жеке және отбасылық негізгі ақпарат, сауда, жергілікті география, жұмысқа орналасу) қатысты сөйлемдер мен жиі қолданылатын сөз тіркестерін түсінуге үйретеді. Студент таныс және күнделікті мәселелер бойынша қарапайым және тікелей ақпарат алмасуды қажет ететін қарапайым және күнделікті мәселелерді шешуде қарым-қатынас жасай алады. Өмірбаяндарының аспектілерін, шұғыл қажеттіліктерге қатысты мәселелерді қарапайым сөздермен сипаттауды үйренеді.

- Шетел тілі (А2) Авторы: Есбергенова Г.И., Сисекешева А.С.

Барлық білім беру бағдарламаларына арналған.

Ағылшын тіліндегі Pre-intermediate деңгейіне сай грамматикасын,  ауызша сөйлеу, үйретілетін  елдің тілін, мәдениетін, ерекшеліктерін оқыту бойынша негізгі ұғымдар жүйеленген тақырыптар жинақталған курсы.

- IELTS Test Format. IELTS Test Format. Автор: Бисманова З.Е.

Курстың негізгі мақсаты - халықаралық стандарттағы ағылшын тілінен емтихандарға дайындалу әдістері мен әдістемелерінің технологияларын меңгеружәне шетел тілін меңгеру деңгейін одан әрі халықаралық сертификаттау. Курс тілдік құзыреттіліктер мен халықаралық коммуникацияларды стратификациялаудың халықаралық деңгейлеріне сәйкес лингвистикалық білім, білік және дағдыларды жетілдіру және жет8.    Университетте және республикалық деңгейде ұйымдастырылатын түрл ііс-шараларға профессорлық-оқытушылық құрамның қатысуы. Бұл әр түрлі онлайн курстар, конкурстар, семинарлар.