Сараман

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде практиканы ұйымдастыру М.Өтемісов атындағы БҚО-ның кезектен тыс Ғылыми кеңесінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 1 хаттама шешімімен бекітілген «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу және практикалар базасы ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларына» сәйкес жүргізіледі.

 «Шетел тілдері мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау» БББ-да практиканы өткізу және ұйымдастыру ҚР ЖББҒ 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» негізінде жасалған 6В01705 «Шетел тілі: екі шетел тілі», 7М01705 «Шетел тілі: екі шетел тілі», 7М01709 «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі. Білім беру бағдарламалары шетел тілдері кафедрасының отырысында (№ 7 хаттама «09» наурыз 2023 ж.) талқыланып, оң шешімін алды, сондай-ақ Білім беру бағдарламалары филология факультеті Кеңесінің отырысында (№ 7 хаттама «10» наурыз 2023 ж.) қаралып, ұсынылды және  М.Өтемісов атындағы БҚУ Ғылыми кеңесі шешімімен бекітілген (30.05.2022 жылғы №9 хаттама)

 6В01705 «ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ» БББ бойынша ПРАКТИКАНЫҢ КЕЛЕСІ ТҮРЛЕРІ КӨЗДЕЛГЕН:

ПРАКТИКА ТҮРІ

ПРАКТИКАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МАЗМҰНЫ

Оқу (таныстыру) практикасы 1

Практиканың мақсаты: студенттерге мұғалім іс-әрекетінің әлеуметтік мәнін ұғындыру.

Практиканың мазмұны: мектептің тұтас педагогикалық процесіндегі басқару жүйесімен, мектеп құжаттамасымен (мектептің жұмыс жоспары, сынып жетекшісінің жоспарлары, т.б.), мұғалімнің іс-әрекетімен таныстыру.

Оқу (таныстыру) сараманы 2

Практиканың мақсаты: Студенттердің оқушы тұлғасының қалыптасуына мұғалімнің ықпалын сезіну.

Практиканың мазмұны: әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану негізінде пән мұғалімі мен сынып жетекшісінің іс-әрекетімен, мектеп оқушыларының дене дамуының ерекшеліктерімен, күнделікті тәртібімен, тамақтануымен, сабақ кестесімен және оқушылардың материалдық-техникалық жабдықталуымен таныстыру.

Психологиялық педагогикалық сараман 1

Практиканың мақсаты: сабақтағы педагогикалық процестің жағдайын зерттеу.

Практиканың мазмұны: нормативті және мұғалімдер әзірлейтін жоспарларды зерделеу, әртүрлі формадағы оқу процесінің жағдайын зерттеу; пән мұғалімінің сабағына дидактикалық материалды дайындауға қатысу.

Психологиялық педагогикалық сараман 2

Практиканың мақсаты: оқу-тәрбие процесінің жағдайын тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөліктері ретінде түсіну.

Практиканың мазмұны: пән бойынша сыныптан тыс жұмыстарды, сынып жетекшісінің жұмыс жүйесін меңгерту; сыныптан тыс танымдық іс-әрекеттердің әртүрлі түрлерін өткізуге, тәрбие жұмысының жоспары бойынша тәрбие ісін жүзеге асыруға қатысу.

Тілдік сараман 1

Тілдік сараманның мақсаты – ағылшын тілінен алған білімдерін бекіту және тереңдету, ағылшын тілінде өз бетінше практикалық жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Тілдік сараман 2

Тілдік сараман оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және оқу процесінде алған теориялық білімдерін бекітуге және тереңдетуге, сонымен қатар кәсіби қарым-қатынас үшін шет тілінің практикалық білімін тереңдетуге бағытталған.

Педагогикалық сараман 1

Практиканың мақсаты – студенттердің ағылшын тілінде оқу, сабақтан тыс, тәрбие жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу бойынша практикалық дағдылары мен дағдыларын дамыту; білім алушылардың орта білім берудің жаңартылған мазмұны талаптарына сәйкес оқу орнындағы жұмысына сәйкес құжаттаманы ресімдеу қабілетін қалыптастыру. Педагогикалық тәжірибе студенттерге диагностикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, мектепке бейімделуге, коммуникативті мәдениетті қалыптастыруға, педагогикалық қарым-қатынастың ұйымдастырушылық қабілетін, тактикасы мен стратегиясын дамытуға мүмкіндік береді.

Педагогикалық сараман 2

Практиканың мақсаты – білім беру жүйесінде оқытудың оқу-тәрбие процесін жобалауға және жүзеге асыруға, студенттердің әлеуметтік және кәсіптік бейімделуіне жағдай жасауға, оқытудың нормалары мен құндылықтарын меңгеруге байланысты кәсіби педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру, студенттердің практикалық педагогикалық қызметте тәжірибе алуы, олардың жеке тұлғасының кәсіби бағдарын қалыптастыру.

Өндірістік (педагогикалық) сараман

Практиканың мақсаты – оқу сабақтарын өз бетінше жүргізу және талдау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру; заманауи оқыту стратегияларын (сыни тұрғыдан ойлау, функционалдық сауаттылық, критериалды бағалау, бірлескен оқыту), инновациялық білім беру технологияларын тәжірибеде қолдану; бітіру біліктілік жұмысының таңдалған тақырыбына сәйкес психологиялық-педагогикалық зерттеулерді практикалық жүзеге асыру.

 Сараманның базалары облыс орталығының орта-жалпы білім беретін мектептері, БҚО аудандары мен Батыс өңірінің көршілес облыстарының ЖОББ мектептері болып табылады. Сараман базасы қаланың 22 мектебі және ауданның 18 мектебі болып  шешілді. Студенттерді қамтуы 100 % құрайды. Тілдік сараман ұйымдастыруы «Шетел тілдері мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау» ББ базасында жүргізіледі.

 7М01705 «ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ» БББ бойынша ПРАКТИКАНЫҢ КЕЛЕСІ ТҮРЛЕРІ КӨЗДЕЛГЕН:

Педагогикалық сараман

Педагогикалық сараман магистранттардың теориялық білімін практикалық іс-әрекетте пайдалануына, қажетті кәсіби дағдылар мен шеберлігін қалыптастыруға мүмкіндік беретін магистратураның білім беру бағдарламасының бөлігі болып табылады. Сараман мақсаты: ЖОО ​​аудиториясында жұмыс істеуге қажетті білім мен тәжірибелік дағдыларды меңгеру, кәсіби қасиеттерді, педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру.

Зерттеу (соның ішінде стажер) сараманы

Мақсаты: жалпы ғылыми және кәсіптік циклдің теориялық және қолданбалы оқу пәндерін меңгеруде оқу процесінде алған білімдерін кеңейту және тереңдету; таңдаған кәсіби қызмет саласында өз бетінше ойлау дағдылары мен біліктерін қалыптастыру және дамыту.

 7М01709 «ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ» БББ бойынша ПРАКТИКАНЫҢ КЕЛЕСІ ТҮРЛЕРІ КӨЗДЕЛГЕН:

Өндірістік сараман

Мақсаты Өндірістік сараман оқу процесінде алған теориялық  білімдерін бекіту, даярланып жатқан магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша  практикалық дағдыларды, құзыреттерді және кәсіби  тәжірибені меңгеру, сонымен қатар озық тәжірибені  меңгеру мақсатында жүзеге асырылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Басып шығару